JPL grijs bijgesneden zonder lbd 

Organisatie- ontwikkeling

Leiderschaps- versterking

Prestatieverbetering (HPI)

Prestaties verbeteren is mensenwerk

JP Mens & Organisatie zorgt voor een optimale “fit” tussen de werknemer en zijn arbeidsplaats. Ons specialisme is het begeleiden van mensen naar het gewenste prestatieniveau. Effectief management is cruciaal om als organisatie goed te presteren. Alleen wanneer alle medewerkers vanuit heldere en geaccepteerde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden "de goede dingen doen en de dingen goed doen", kunnen er optimale resultaten worden behaald. Het gaat dus om de mens als motor van de organisatie; daarop richten wij ons.

Succesvol aan het werk

Natuurlijk nemen wij daarbij ook de organisatiekant mee, als dat nodig is, maar wij beginnen bij de mens. Daar ligt onze missie en daar onderscheiden wij ons. Het oplossen van problematische werksituaties is onze kernactiviteit. Wij doen wat nodig is, maar nooit meer dan de situatie vraagt: passend, proportioneel en altijd persoonsgericht (onze P3-benadering).

Waar kunt u ons vinden?

Onze hoofdlocatie is gevestigd in Zwolle, maar wij zijn actief in heel Nederland. Het werk vindt plaats op locatie, bij onze opdrachtgevers.

Onze adviseurs

Onze adviseurs beschikken allemaal over een ruime ervaring en vanzelfsprekend ook over de vereiste kwalificaties. Zij wonen en werken in de regio waarin zij worden ingezet en kennen dus de plaatselijke situatie. Daarvan maken wij graag gebruik in úw voordeel.

Onderzoeken naar geschiktheid en leerbaarheid

Onderzoeken naar geschiktheid en ontwikkelbaarheid zijn niet meer weg te denken uit het hedendaagse personeelsbeleid. De keuze óm een onderzoek in te zetten is vaak niet moeilijk. Dat geldt soms wél voor de vraag welk type onderzoek het meest passend is in een bepaalde situatie. JP Mens & Organisatie biedt niet alleen een ruim scala aan onderzoeken aan, maar adviseert u ook welk type u het beste kunt inzetten op basis van uw vraag. Dat kan variëren van een korte test tot een uitgebreid assessment. Deze brengen wij onder bij ons zusterbedrijf JP Loopbaandiensten. Dit bedrijf heeft, als opvolger van bureau Joosten & Partners, al vele jaren ervaring met het uitvoeren van psychologische onderzoeken en assesssments.

Oplossingen voor problemen op het werk

Het is lang niet altijd nodig om een mobiliteitstraject in te zetten om tot een oplossing van een werkprobleem te komen. Dat is niet onze eerste insteek. In de meeste gevallen kunnen met anderssoortige interventies voldoende resultaten worden geboekt. Soms is een mobiliteitstraject echter de meest voor de hand liggende oplossing. Als hiertoe wordt besloten, dan kunnen ook deze trajecten worden ondergebracht bij ons zusterbedrijf JP Loopbaandiensten

Samengesteld hersteltraject

Soms volstaat een relatief eenvoudige "ingreep" om tot verbetering te komen. Als dat het geval is, proberen wij eerst deze quick wins te bewerkstelligen, zodat de opdrachtgever zo snel mogelijk profijt ondervindt. In een aaantal gevallen is zo'n eenvoudiger ingreep echter niet voldoende. In die gevallen stellen wij, na een grondige analyse, een samengesteld hersteltraject voor, bestaande uit verschillende interventies die gelijk- of volgtijdig kunnen worden ingezet. Wij hebben daarvoor de expertise én het instrumentarium. Wij lichten dat graag toe in een persoonlijk en vrijblijvend onderhoud. Kijk ook onder de knop Ons aanbod.

Ga hier naar het contactformulier of bel ons op: 038-4528350

Een vrijblijvend
oriënterend gesprek? 

Contact blauw

Ben bijhers

Ben Bekema
senior-adviseur
LinkedIN profiel hersch

 Dinand duurzame inzetbaarheid

Dinand Getkate
senior-adviseur
LinkedIN profiel hersch